Alleluja !

Uczestniczyliśmy właśnie w rekolekcjach Domowego Kościola ORAR 1 stopnia w Zarzeczu. Daświadczyliśmy tutaj wiele dobrego od Pana BOGA ze strony organizatorów Jarka i Agatki, moderatora Ks. Marka, diakoni, jak również od współuczestników. Rekolekcje te pokazały jak mało jeszcze jesteśmy otwarci na dary DUCHA ŚWIĘTEGO i na siebie w małżeństwie. Codzienne modlitwy, Msze Św., komunie św., namiot spotkania, dialog małżeński, katechezy, wykłady, podpowiedzi animatorów, jeszcze bardziej utwierdziły nas w tym co robimy i w jaką stronę zmierzamy, rozjaśniły nam wiele niejasnych wątków życia małżeńskiego i osobistego za co jesteśmy niezmiernie wdzięczni.Jednak głównym, najmocniej odczutym, najowocniejszym było i jest niesamowite działanie DUCHA ŚWIĘTEGO w nas i przez nas, co jest widoczne w naszych relacjach małżeńskich, w rodzinie i z bliźnimi. Trwając w jedności z Kościołem i posilając się CHLEBEM ŻYWYM, nigdy nie utracimy tych wszystkich DARÓW otrzymanych na rekolekcjach a będziemy łaknęli ICH więcej. Dlatego też już dzisiaj jesteśmy zdecydowani na kolejne rekolekcje, mimo tego że nie było tak łatwo zwłaszcza w zmaganiu się ze samym sobą, swoim „ja”.

Za wszystkie błogosławieństwa,dary,łaski,ubogacenia,otwarcia się,przeżycia CHWAŁA PANU.

Kwiatek Justyna i Marcin, Szczęść BOŻE