Rekolekcje dla proboszczów

XXIV SYMPOZJUM KOINONIA

DIAKONIJNE CENTRUM WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ 6–8 PAŹDZIERNIKA 2015 PORSZEWICE k. Łodzi

PROGRAM

6 X 2015 – wtorek

13:30 – Obiad

15:00 – Modlitwa popołudniowa
15:15 – Wprowadzenie: Diakonijne centrum wspólnoty parafialnej – ks. dr Marek Sędek – moderator generalny Ruchu Światło-Życie
15:30 – Diakonia w ujęciu ks. Franciszka Blachnickiego – p. dr hab. Marek Marczewski (Lublin)
16:15 – Kawa

Wypowiedzi proboszczów:

16:45 – 1) Rada duszpasterska a diakonia wspólnoty parafialnej
17:05 – 2) Liderzy grup działających w parafii a diakonia wspólnoty parafialnej
17:25 – Dyskusja
18:00 – Kolacja
19:30 – Eucharystia z nieszporami

7 X 2015 – środa

7:30 – Jutrznia
8:00 – Śniadanie
8:45 – Modlitwa przedpołudniowa
9:00 – Wspólnota diakonii w Centrum Światło-Życie w ujęciu ks. Franciszka Blachnickiego – ks. Jarosław Gąsiorek (Gwardijsk – Ukraina)

Wypowiedzi proboszczów:

9:45 – 1) Wspólnota diakonijna kapłanów pracujących w parafii
10:05 – 2) Wspólnota diakonijna kapłanów ze świeckimi w parafii
10:25 – 3) Plebania czy dom parafialny – przestrzeń dla funkcjonowania wspólnoty diakonijnej w parafii
10:45 – Praca w grupach – wymiana doświadczeń uczestników sympozjum wg podanych pytań
11:45 – Przygotowanie do liturgii
12:15 – Eucharystia
13:30 – Obiad, spacer
16:00 – Relacja z grup. Dyskusja plenarna
18:00 – Nieszpory
18:30 – Kolacja
19:30 – Wieczór wspomnień o proboszczach i diakonii parafii

8 X 2015 – czwartek

7:30 – Eucharystia z jutrznią
8:45 – Śniadanie
9:30 – Modlitwa przedpołudniowa
9:45 – Ankieta – tematy na następne spotkania
– zespół KOINONIA
10:30 – Podsumowanie
11:30 – Zakończenie sympozjum i komunikaty
11:45 – Obiad

JAK DOJECHAĆ?

Ośrodek konferencyjno-rekolekcyjny w Porszewicach jest położony przy DK 71 – między Konstantynowem Łódzkim i Pabianicami.
Busy kursują z Konstantynowa i Pabianic.
Od dworca PKP i PKS Łódź Kaliska przez Konstantynów jest kilkanaście kilometrów.

1) Jadąc autostradami od północy i od zachodu najlepiej jechać:
• przez Łódź zachodnią obwodnicą wewnętrzną (Al. Włókniarzy, Al. Jana Pawła II – do ul. Pabianickiej) skręcić w kierunku Kon¬stantynowa lub
• objazdem dla TIR-ów przez Zgierz i Kon-stantynów w kierunku Pabianic DK71

2) Jadąc od południa i wschodu najlepiej jechać przez Piotrków Tryb. i na A1 przed Rzgowem skręcić na S8 na Wrocław i dojechać do S14 w stronę Łodzi, zjechać na DK71 w kierunku Konstantynów (Zgierz).
3) Jadąc od południowego zachodu kierować się na Pabianice. Z S8 skręcić na S14 w stronę Łodzi, zjechać na DK71 w kierunku Konstantynów (Zgierz)

Adres: Porszewice 24C, 95-200 Pabianice
GPS: 51.720954, 19.297517
Mapa Google na stronie:

Kontakt

XXIV SYMPOZJUM KOINONIA ORGANIZUJĄ:

– Ruch Światło-Życie
– Instytut Formacji Pastoralno-Liturgicznej (KUL)
– Instytut Liturgiki i Homiletyki KUL
– Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło-Życie”
– Stowarzyszenie „Unia Kapłanów Chrystusa Sługi”

„Parafia jest określoną wspólnotą wiernych utworzoną na sposób stały w Kościele partykularnym, nad którą pasterską pieczę, pod władzą biskupa diecezjalnego, powierza się proboszczowi jako jej własnemu pasterzowi” (KPK 515 §1).
Jednak normy wymieniane dalej w kodeksie podkreślają, zgodnie z myślą ojców Vaticanum II, wspólną troskę o parafię zarówno zespołu prezbiterów jak i świeckich. Odpowiedzialność za animowanie głoszenia słowa Bożego, życia liturgicznego i posługi miłości spoczywa na wspólnocie tworzącej diakonię parafii. I choć dzisiaj zwraca się uwagę na eklezjalny wymiar także wspólnot nie stanowiących parafii, to parafia nadal stanowi podstawową wspólnotę, w której aktualizuje się Kościół partykularny.
Sympozja Koinonia, odbywające się od 1977 roku z inicjatywy sługi Bożego ks. Franciszka Blachnic-kiego, popularyzują posoborowy model parafii oparty na jej wymiarze ewangelizacyjno-inicjacyjnym. Model ten stanowi ważny punkt wyjścia dla podejmowania przez parafię wezwania do nowej ewangelizacji.
Wymaga to jednak pogłębienia zagadnienia diakonii parafialnej zarówno na płaszczyźnie refleksji naukowej, jak i konfrontacji z już istniejącymi doświadczeniami wielu środowisk eklezjalnych. Dlatego istnieje też potrzeba wspierania się w rozwoju posługiwania wspólnotowego przez grono osób zaangażowanych w odnowę parafii – przede wszystkim proboszczów. W tym roku chcemy poddać refleksji kształt i funkcjonowanie diakonijnego centrum wspólnoty parafialnej.
Odczytywanie znaków czasu odnoszących się do pa¬rafii przez ks. Franciszka Blachnickiego stanowi cenną pomoc. W 1980 roku przedstawił on plan ewangelizacji Ad Christum Redemptorem. Plan ten oparł na syntezie wypracowanych przez niego wcześniej różnych programów ewangelizacyjnych, formacyjnych i spo¬łecznych. Zaproponował w nim strategię opartą na triadzie: modlitwa – kerygmat – wyzwolenie. Oznacza ona inicjowanie w parafiach ruchu modlitewnego spełniającego się w podejmowaniu ewangelizacji kerygmatycznej i konsekwentnie formacji kate¬chu¬menalnej. Sługa Boży podkreślał, iż ewan¬geliza¬cja tylko wtedy porywa nowe zastępy ludzi, jeśli przynosi odpowiedź na podstawowe problemy człowieka – jeśli głoszone orędzie zbawienia jawi się jako orędzie wyzwolenia przez miłosierdzie.
Podejmowanie takiej parafialnej strategii ewangelizacyjnej domaga się jednak metodycznego budowania wspólnoty zaangażowanej w to dzieło, stanowiącej jego zaczyn.
Sympozjum Koinonia ma służyć wzajemnej inspiracji naszymi doświadczeniami budowania diakonijnego centrum życia parafialnego, tak aby z nowym zapałem, nowymi metodami i nowymi środkami podejmować ewangelizację w parafii w nowym tysiącleciu.

Zgłoszenia i dodatkowe informacje:

Sekretariat Sympozjum KOINONIA
Centrum Światło-Życie
ul. Ks. Blachnickiego 2
34-450 Krościenko n/Dunajcem
e-mail: sekretariat@oaza.pl
tel. 18 262 32 35

10 września 2015|Aktualności|