I Spotkanie Kręgu Diecezjalnego Domowego Kościoła 12.09.2015 Jarosław

W dniu 12 września 2015r. w parafii pw. Chrystus Króla w Jarosławiu odbyło się pierwsze spotkanie kręgu diecezjalnego Domowego Kościoła gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie archidiecezji przemyskiej. W spotkaniu uczestniczyło 16 par rejonowych. Część par przybyła wraz ze swoimi moderatorami rejonowymi DK.
Spotkanie rozpoczęło się Namiotem Spotkania, i uroczystą Eucharystią. W części formacyjnej uczestnicy pochylali się nad tematem: „ Diakonia jako miejsce formacji i posługi w Ruchu i poprzez Ruch”.
Spotkanie prowadziła para diecezjalna Domowego Kościoła Grażyna i Stanisław Czepińscy wraz z moderatorem diecezjalnym Ruchu Światło-Życie ks. Danielem Trojnarem i moderatorem diecezjalnym Domowego Kościoła ks. Zbigniewem Malcem.
W spotkaniu wzięły też udział odpowiedzialni za: Diakonię Miłosierdzia – ks. Piotr Fil , Diakonię Komunikowania Społecznego – Barbara i Zbigniew Wawrzyńscy oraz Diakonię Środków Materialnych – Bożena i Krzysztof Leńczykowie, przybliżyli uczestnikom spotkania zadania jakie obecnie realizuje ich diakonia oraz plany diakonii na przyszłość.
Na spotkaniu w grupach uczestnicy wymienili się doświadczeniami zaangażowania członków Domowego Kościoła w diakonie specjalistyczne oraz ich funkcjonowanie w rejonach.
Na podstawie homilii ks. Daniela Trojnara , konferencji ks. Zbigniewa, w oparciu o Słowo Boże i dokumenty V Kongregacji Diakonii wypracowano wnioski – jakie konkretne działania należy podjąć, aby zaangażować wszystkich członków Ruchu Światło-Życie w służbę w poszczególnych diakoniach.
Podkreślono, że dla budowania jedności wspólnoty ważna jest postawa diakonijna, która wynika z namaszczenia Duchem Świętym, z obdarowania Jego darami. Natomiast zaangażowanie w diakonię Ruchu Światło-Życie powinno być naturalną konsekwencją przeżytej formacji. Im głębsze przeżycie formacji, tym większa gotowość do postawy diakonijnej, która jest konkretnym przejawem miłości na wzór Chrystusa Sługi, który dał nam przykład służby.

15 września 2015|Aktualności, Domowy Kościół|