Spotkanie odpowiedzialnych Diakonii Życia

W dniu 03.10.2015 odbyło się doroczne Spotkanie odpowiedzialnych Diakonii Życia. Jak poprzednie – w Warszawie. Tegoroczne spotkanie, oprócz dzielenia się doświadczeniami, przedsięwzięciami Diakonii z poszczególnych diecezji, poświęcone było zagadnieniom związanym z obchodami Światowych Dni Młodzieży 2016 i możliwościach udziału w nich Diakonii Życia. Na tym spotkaniu był obecny Moderator Generalny Ruchu Światło – Życie ks. Marek Sędek. Naszą diecezję reprezentowało sześcioro przedstawicieli z ks. Łukaszem Świątoniowskim na czele :) . Kulminacyjnym punktem spotkania była Eucharystia. Samo spotkanie zakończyło się podjęciem decyzji, że Diakonia Życia, jak cały Ruch Światło – Życie, będzie czynnie uczestniczyć w przygotowaniu ŚDM 2016 podejmując dzieła ewangelizacyjne na miarę możliwości poszczególnych diecezji. Wśród działań rekomendowanych do podjęcia znalazły się różne formy oddziaływania z dziedziny pro-life: wystawy, prezentacje, odczyty, prelekcje, rekolekcje. Nie jest to zapewne pełny katalog działań, ponieważ nowe pomysły jeszcze się rodzą, rozpoznawane są także inne możliwości służby. Najważniejsze, aby ŚDM 2016 nie były jednorazową „imprezą”, która zaistniała i odeszła do historii. Módlmy się zatem, aby w wyniku podejmowanych przez nas wszystkich dzieł Pan Bóg pozwolił na powstawanie nowych i rozwój istniejących wspólnot, jako żywego świadectwa Jego obecności we współczesnym świecie. Alleluja!

12 października 2015|Aktualności, Diakonia Życia|