W naszym rejonie przeżywaliśmy rekolekcje ewangelizacyjne w Wierzawicach w dn.13-15 listopad 2015. Głosił je wspaniały kaznodzieja Ks. Marek Zajdel wraz z Marysią i Stanisławem Lelkami, a prowadził Duch Święty. Wszyscy uczestnicy tych rekolekcji bardzo mocno przeżywali każdy dzień spotykania Chrystusa w czterech prawach życia duchowego. Spotkania w grupach były tego przykładem, gdzie ludzie otwierali się na łaski jakie płynęły na nich Mocą Ducha Św. Konferencje księdza głęboko przenikały nasze wnętrza, które wskazywał prawdziwe drogi podążania za nauką Chrystusa. Pierwszym owocem tych rekolekcji były Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, które uczestnicy składali na niedzielnej Eucharystii. Wielką radością rekolekcji był ogrom dzieci, które miały dobrą opiekę. Cieszymy się obecnością młodzieży, gdyż ona jest naszą przyszłością. Jesteśmy im wdzięczni za pomoc i uczestnictwo. Rekolekcje zakończyły się świadectwami i agapą. Dziękujemy organizatorom a ich trud i włożoną pracą, którą sam Jezus wynagrodzi.