„Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia”
(Flp 4,13)
Adwent to czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana Jezusa na świat. Ten piękny czas chcieliśmy rozpocząć mocnym akcentem. Okazją do tego stał się udział w rekolekcjach „Dialog w małżeństwie i rodzinie”, które odbyły się w dniach 27-29 listopada 2015 roku w Domu Rekolekcyjnym w Rzepedzi. Rekolekcje zostały zorganizowane przez Kręgi Domowego Kościoła z rejonów: Sanok oraz Lesko. Były one poprowadzone przez ks. Moderatora Marka Zajdla i parę małżeńską Beatę i Andrzeja Guzik. W rekolekcjach tych uczestniczyło ok. 220 osób głównie z terenu Archidiecezji Przemyskiej, a przede wszystkim z okolic Sanoka i Leska. W tym miejscu należy podkreślić wkład naszych par rejonowych Gieni i Zbigniewa Kopczyńskich oraz Bogusi i Andrzeja Pałysów, ks. Janusza Łuca Dyrektora Domu Rekolekcyjnego w Rzepedzi, diakonii młodzieżowej, przez których pomimo tak dużej liczby uczestników wszystko było perfekcyjnie przygotowane i przebiegało we właściwym toku, dzięki czemu my również jako para małżeńska mogliśmy owocnie przeżyć ten czas.

Rekolekcje były dla nas okresem szczególnej łaski. Pomimo 33-letniego stażu małżeńskiego, ubogaciliśmy się tym wszystkim, co było treścią tych rekolekcji, odkryliśmy nowe „horyzonty” myślenia i działania.. Głoszone przez ks. Marka Słowo przemieniało nas, nawoływało do pokory, prawdy, do patrzenia sobie w oczy, przebaczenia, mobilizowało do postanowień, trwania w dobrym i pełnego oddania się Jezusowi Chrystusowi. Teoria komunikacji małżeńskiej poparta własnym świadectwem, która została przekazana przez Beatę i Andrzeja zainspirowała nas do pogłębionego spojrzenia na naszą własną komunikację małżeńską. Podczas spotkań w grupach zastanawialiśmy się nad cytatami z Biblii, które tematycznie były powiązane z głoszonymi konferencjami. Stanowiły one podstawę do naszych rozważań i refleksji, a także do dzielenia się naszymi życiowymi doświadczeniami. Mocno podkreślone zostało, że dialog w małżeństwie zawsze musi przebiegać w ścisłej relacji z Bogiem, że poprawność komunikacji w małżeństwie i rodzinie jest uzależniona od poznania psychologii różnic płciowych oraz od kulturalnych, werbalnych i niewerbalnych zachowań. Przypomniano nam, co należy czynić, aby twórczo rozmawiać i rozwiązywać konflikty, problemy i trudności w celu poprawienia komunikacji w naszym małżeństwie i rodzinie. Tak przygotowani możemy lepiej podjąć trud wychowania dzieci. Nasz dialog i komunikacja w małżeństwie i rodzinie zawsze powinny otwierać nas na miłość opartą o Słowo Boże, Które jest drogowskazem dla naszego życia.

Cieszymy się bardzo z możliwości uczestnictwa w rekolekcjach. Wiemy i rozumiemy, że nie jest ważny staż małżeński ani doświadczenia jakie są za nami. Najistotniejsze jest „tu i teraz” oraz fakt, że chcemy budować nasze małżeństwo na Jezusie i wzajemnym zaufaniu i życzliwości.
Za dany nam czas przeżytych rekolekcji Bogu niech będą dzięki.

Ewa i Antoni Zarzyccy

Fotorelacja