Słowo Moderatora – Boże Narodzenie 2015

„On sam przychodzi, aby was zbawić.”
Iz 35, 4b

Tegoroczne święta będziemy przeżywać w szczególnej atmosferze Świętego Roku Miłosierdzia, w którym pragniemy odkryć Tajemnicę Boga Zstępującego.

Widząc nędzę człowieka Miłosierny Bóg zstępuje w sam środek ludzkiej słabości sam stając się słabym. Chce byśmy przyjęli tajemnicę słabości i ją zaakceptowali tak, aby Jego moc mogła objawić się w nas.

Pragnę życzyć, aby ten święty czas był okazją do wyśpiewania Bogu pieśni dziękczynienia za dar naszej ludzkiej niemocy.
To właśnie wtedy najpełniej możemy doświadczyć miłosierdzia Ojca.

Pozwólmy Bogu, by mógł się „wykazać” w naszym życiu. Oddajmy mu nasze ludzkie zabezpieczenia, a w chwilach kolejnej porażki, czy straty umiejmy okazywać miłosierdzie najpierw sobie. Przyjmując postawę pokory i ufności w moc Boga będziemy w stanie okazywać miłosierdzie naszym bliźnim.

Bóg sam przychodzi, aby nas zbawić!

Ks. Daniel Trojnar
Moderator Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Przemyskiej.

23 grudnia 2015|Aktualności|