12.03. 2016 w Brzózie Królewskiej odbył Wielkopostny Dzień Wspólnoty rejonu Leżajsk pod hasłem „Duch Święty a Kościół”. Po zawiązaniu wspólnoty ks. Piotr Stefański wygłosił konferencję na temat: „Duch Święty duszą Kościoła”. Następnie pracowaliśmy w grupach dzieląc się doświadczeniami i refleksjami na temat działalności Ducha Świętego w naszym życiu. Po przejściu do kościoła miał miejsce namiot spotkania, a następnie Eucharystia. Spotkanie zakończyła agapa. Przeżyty czas pozwolił nam pogłębić wiedzę i wzmocnić wiarę na temat działania w Kościele trzeciej osoby Boskiej, jaką jest Duch Święty.

Tekst i fotorelacja: Iwona i Tadeusz Rup DKS Leżajsk