Dzień Kapłaństwa – życzenia 2016

Drodzy kapłani !

„Nie ma na świecie misji piękniejszej i godniejszej niż posługiwanie  w Bożym imieniu, niż głoszenie Słowa Bożego i sakramentalne sprowadzanie Boga na ziemię, oczyszczanie i uwalnianie z grzechów ludzkich serc”
(Ks. Abp. Józef Michalik)    

Wdzięczni Bogu za dar Eucharystii i dar kapłaństwa, za Waszą obecność, posługę, ofiarność i troskę o nasze zbawienie, pragniemy w tym szczególnym dniu życzyć Wam kochani Kapłani Moderatorzy Ruchu Światło-Życie obfitości  darów Ducha Świętego, mądrości Bożej, wytrwałości w naśladowaniu Chrystusa i dalszego wzrastania w darze i tajemnicy kapłaństwa.
Niech Maryja Matka Najwyższego i Wiecznego Kapłana będzie podporą Waszego posługiwania.

z darem modlitwy
w imieniu wszystkich rodzin Domowego Kościoła
Grażyna i Stanisław Czepińscy

24 marca 2016|Aktualności|