ALLELUJA ! Chrystus Zmartwychwstał !

zyczenia_wielk2016

„Miłość jest podstawowym prawem nowego życia, przyniesionego nam przez Chrystusa Zmartwychwstałego”  (ks. Franciszek Blachnicki)                               

Wszystkim członkom Ruchu Światło-Życie życzymy prawdziwie Wielkanocnej radości  oraz doświadczenia mocy Miłości Miłosiernej, przemieniającej to, co w nas słabe i grzeszne, aby napełnić nas łaską nowego życia, które w Chrystusie się objawiło i teraz w Chrystusie jest nam dane.
Niech te święta będą okazją do spotkania z najbliższymi oraz czasem budowania wspólnoty opartej na prawdziwej Miłości, aby w naszych rodzinach, parafiach, wspólnotach każdy mógł odnaleźć oazę miłosierdzia.

 

ks. Zbigniew Malec                                                                                                       Grażyna i Stanisław Czepińscy
moderator diecezjalny                                                                                                 para diecezjalna
Domowego Kościoła                                                                                                     Domowego Kościoła

26 marca 2016|Aktualności|