Modlitwa drogą jest, aby zbawić się,
Czy w radości czy w rozpaczy
Ona zawsze jest,
Radosnym człowiekiem się jest,
Kiedy z każdej chwili cieszy się,
Rozmowa z Bogiem
Niewątpliwie taką jest,
Bóg pocieszy, Bóg zakrzyczy,
Ale litościwy jest.

Artur Kiełb