Pragnę podziękować Ci Boże
Za wszystkie Twe dary
Za to, że wybaczasz moje przewinienia
Że zawsze mogę się do Ciebie
Uciekać i jesteś przy mnie
Za wszystkich ludzi, których
Stawiasz na mojej drodze
Za Twą wielką miłość,
Którą mnie obdarzyłeś
Za to, że mnie umacniasz
W chwilach zwątpienia.
Dziękuję Ci, Boże!

Wojciech Lorenc