W imieniu Ks. Abp Adama Szala i organizatorów Jubileuszowych Uroczystości 25 lecia pobytu Jana Pawła II w Przemyślu zapraszamy wszstkich członków eklezjalnych wspólnot z Przemyśla i okolic na „Wieczór Świętych Obcowania”, który odbędzie się w środę 1 czerwca br. o godz. 19:30 na Placu Niepodległości w Przemyślu.

Ks. Tadeusz Biały

PS.
To znakomita okazja, by zrobić „raban” przed Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie

Więcej: www.przemysl.pl