Szkoła animatora – info

Wraz z nowym rokiem szkolnym rusza kolejny cykl Szkoły Animatora.

I rok formacji

Osoby po I stopniu Oazy Nowego Życia zapraszamy na spotkanie formacyjne Modlitwa, które odbędzie się
w Maćkowicach w dniach 23-25.09 br.
Prowadzący: Moderator Diecezjalnej Diakonii Modlitwy Ks. Bartłomiej Zakrzewski.

II rok formacji

Kandydatów na Animatora Grupy zapraszamy na I część. KODA, która odbędzie się w Collegium Marianum
w dniach 30.09-2.10 br. 14 – 16.10. 2016
Prowadzący: Moderator Diecezjalnej Diakonii Formacji Diakonii Ks. Krzysztof Mierzejewski

III rok formacji

Kandydatów na Animatora Ruchu zapraszamy na I część Szkoły Chrystusa, która odbędzie się w dniach 7-9.10 br. w Collegium Marianum.
Prowadzący: Moderator Diecezjalny Ks. Marcin Koperski

Na powyższe spotkania formacyjne prosimy przyjeżdżać do godz. 17:00 w dniu przyjazdu, bez wcześniejszego zgłoszenia. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia na każdym z ww spotkań formacyjnych pisemnego oświadczenia – zgody rodziców na udział w spotkaniu. Koszt każdego ze spotkań wynosi: 75 zł.

04 września 2016|Aktualności|