Akcja „Drenaż”

Z początkiem października rozpoczął się remont w Archiwum Głównym Ruchu Światło-Życie, mieszczącym się w domu ks. Wojciecha Danielskiego.

 Dom Ruchu Światło-Życie przy ul. ks. W. Danielskiego w Lublinie. Wybudowany przez drugiego Moderatora Ruchu Światło-Życie na prośbę ks. F. BlachnickiegoDom ten wymagał osuszenia i zabezpieczenia fundamentów. Wykonanie tych prac umożliwi przygotowanie nowego, większego magazynu archiwum.

Garaż, który zostanie przygotowany na nowy magazyn Archiwum Głównego Ruchu Światło-Życie. Widoczna rura od drenażu, który odprowadzi zbierające się wody gruntoweWraz z rozwojem Ruchu Światło-Życie zasób archiwalny się rozrasta i dotychczasowy magazyn już nie mieści napływających materiałów. W archiwum są przechowywane i udostępniane (osobom piszących prace naukowe, książki, artykuły do prasy, a także przygotowującym audycje telewizyjne czy filmy ) materiały sługi Bożego ks. F. Blachnickiego i te które zostały wytworzone w ramach Ruchu Światło-Życie, np. przez drugiego moderatora krajowego ks. Wojciecha Danielskiego.

Generalny remont przygotowujący pomieszczenie na nowy magazyn ArchiwumArchiwum posiada prawie dwa tysiące godzin nagrań z głosem ks. Franciszka Blachnickiego. W jego zasobie jest również ponad 10 tysięcy fotografii, ukazujących życie Ruchu i jego Założyciela. Cała dokumentacja aktowa to ponad 100 metrów bieżących materiałów.

Widok domu ks. W. Danielskiego od strony ogrodu. Stan sprzed remontuNajpilniejsze prace remontowe wymagają: 24 tysięcy złotych na osuszenie i zabezpieczenie kondygnacji piwnicznej tego domu oraz 14 tysięcy na odpowiednie przygotowanie pomieszczenia, w którym będzie przechowywana dokumentacja.

Remont domu. Widok od strony ogroduRemont rozpoczęliśmy nie mając ani złotówki na ten cel. Od początku patrzyliśmy na potrzebę, a nie na brak finansów, starając się postępować zgodnie ze słowami ks. Franciszka Blachnickiego, że nie należy się pytać, czy wolno, lecz czy trzeba.

Ściany zaizolowane od fundamentów i remont bocznego wejściaNie mając pieniędzy, nie powinniśmy podejmować takich działań. Nie mogliśmy jednakże dłużej odkładać przygotowania nowego magazynu, ponieważ do archiwum trafią wkrótce nowe akta.

O rozmachu podejmowanych działań świadczą kontenery wywożonego gruzuKiedy podczas ostatniego weekendu,w gronie osób zaangażowanych w działalność Instytutu im. ks. Franciszka Blachnickiego,spotkaliśmy się w Centrum Ruchu w Krościenku,wysłuchaliśmy wypowiedzi Ojca z roku 1983 z nagrania dokonanego podczas poświęcenia drukarni Maximilianum. Ks. Blachnicki mówił wtedy o palącej potrzebie zaopatrzenia Ruchu w odpowiednią literaturę. Uruchamiał wydawnictwo, kiedy inni twierdzili, że bez pieniędzy jest to niemożliwe. On zaś odpowiadał, że jest to „świadoma prowokacja Bożej Opatrzności w świecie kapitalistycznym”.(…) więcej www.oaza.pl  lub www.lublin.oaza.pl.[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

04 listopada 2016|Aktualności|