Konkurs na piosenkę roku!

Drodzy Bracia i Siostry!

Po konsultacji z uczestnikami Oazy Rekolekcyjnej Diakonii Jedności niniejszym ogłaszam konkurs na piosenkę roku formacyjnego 2017/2018, który będzie przebiegał pod hasłem: Sługa Niepokalanej. Szczegóły konkursu i teksty źródłowe, które proponujemy do wykorzystania przy komponowaniu utworu muzycznego, zostały zamieszczone w załącznikach.

ks. Marek Sędek

Do pobrania:

Zał. nr 1 – Piosenka roku 2017/2018, teksty do wykorzystania

Zał. 2 – Konkurs na piosenkę roku 2017/2018