Życzę wszystkim członkom Ruchu Światło Życie, aby postępując na drodze formacji i diakonii odkrywali bogactwo spotkania z Nowonarodzonym Zbawicielem, aby spotkanie z Bożym Dziecięciem otwierało w nas przestrzenie prawdziwego dziecięctwa Bożego, charakteryzującego się wzajemną serdecznością, opiekuńczością, szczerością i prostotą serca. Niech rodzina z Nazaretu, piękna miłość oblubieńcza Józefa i Maryi staje się inspiracją dla naszych małżeństw, a postawa oddania i wzajemnego zrozumienia uczy budować dobre relacje z dziećmi, tymi całkiem małymi i tymi dorastającymi, poszukującymi swojego miejsca w świecie.

Niech postawa Jezusa, posłusznego rodzicom, a zarazem umiejącego wyrazić swoje zdanie stanie się drogą dla naszej młodzieży. Niech świadectwo Chrystusa Sługi, w sposób szczególny wyrażone w Jego relacji wobec swoich uczniów i apostołów i wobec każdego napotkanego człowieka uczy wszystkich moderatorów, animatorów i odpowiedzialnych za dzieło Ruchu postawy pełnej służby, pokory, a zarazem szczerości i odpowiedzialności. Niech nie zabraknie również tego wszystkiego, co istotne w codziennym funkcjonowaniu: zdrowia, wielu radosnych chwil, sił w chwilach trudnych, sukcesów w życiu osobistym, zawodowym, w pracy parafialnej, szkolnej czy uniwersyteckiej.

Wasz Moderator

Ks. Marcin Koperski