W zwiazku ze zbliżającą się Niedzielą Chrztu Pańskiego wszystkim Kapłanom – Moderatorom Ruchu Światło – Życie naszej archidiecezji z okazji ich Święta życzymy obfitości Bożych łask i darów Ducha Świętego. Niech Boża wola wypełnia się w Waszym życiu a sprawowanie Najświętszej Ofiary niech będzie źródłem osobistej świętości.
z darem modlitwy
Grażyna i Stanisław Czepińscy
para diecezjalna DK