Przypominam o rekolekcjach styczniowych na Kopiej Górce:

18-22 stycznia: Oaza Rekolekcyjna Diakonii Miłosierdzia dla istniejących i  zawiązujących się diakonii miłosierdzia w diecezjach. Prowadzi ks. Marek Sędek z diakonią.

24-28 stycznia: Oaza Rekolekcyjna Ewangelizatorów. Prowadzi ks. Sławomir Skonieczka wraz z diakonią. Zapraszamy na te rekolekcje wszystkich uczestników i animatorów naszego ruchu (niezależnie od stopnia formacji), którzy chcieliby mieć swój udział w dziele ewangelizacji. Uwaga: nieprzekraczalny  termin zgłoszeń do 22 stycznia.

Zgłoszenia i pozostałe informacje pod adresem: dor.kgorka@oaza.pl

Niech Pan rozpromieni nad Wami swoje pogodne Oblicze w nowym 2017 roku

ks. Marek Sędek