„Sakrament pokuty w życiu małżeńskim i rodzinnym” to temat rekolekcji, jakie przeżywaliśmy w ostatni weekend stycznia w kościele księży Salezjanów, w ramach tematycznych rekolekcji dla Domowego Kościoła rodzinnej gałęzi Ruchu Światło – Życie. Pochylaliśmy się dogłębniej nad pięcioma warunkami sakramentu pokuty. Ks. Sławek Nowak dość skutecznie poruszył nasze sumienia w kolejnych konferencjach. Korzystając ze swego doświadczenia kapłana-spowiednika (oczywiście nie naruszając tajemnicy spowiedzi), dzielił się z nami bogatymi doświadczeniami w tym zakresie. Wiele mogliśmy skorzystać dla siebie. Przybliżył nam ten sakrament jako wyraz wielkiej miłości i miłosierdzia Pana Jezusa do każdego z nas. Wielu z nas, będąc w Domowym Kościele, przynajmniej raz w miesiącu spowiada się (chociażby w pierwsze piątki miesiąca). W świadectwach na końcu rekolekcji dzieliliśmy się, jak wiele jeszcze niedomagamy i jak dużo trzeba w naszym życiu zmienić. Częścią tych ćwiczeń duchowych była konferencja Beaty i Andrzeja Guzików o czystości małżeńskiej w szerokim pojęciu życia małżeńskiego, nie tylko sfery intymnej. Odkryliśmy, że małżonkowie dopasowują się do siebie właściwie do końca życia i to jest piękne. Zawsze jest coś do poprawienia w relacji do Pana Boga i współmałżonka. Wnikliwiej pochyliliśmy się nad V warunkiem sakramentu pokuty tj. zadośćuczynieniem Panu Bogu i bliźniemu. Uświadomiliśmy sobie, jak jest to ważny warunek sakramentu pokuty, a dzisiaj tak słabo wypełniany lub wręcz pomijany. Pan Bóg w swojej nieskończonej miłości do nas, po wyznaniu grzechów w szczerej spowiedzi ani nam już ich nie pamięta, ani nie liczy. To my jesteśmy zdolni do rozpamiętywania, liczenia, czy wręcz do skrupułów w tym zakresie.

Wielu uczestników w świadectwach dziękując Bogu za dar i temat tych rekolekcji stwierdziło, że przeżywany dotychczas sakrament pojednania zobaczyło w zupełnie innym, pełniejszym świetle. Wiąże się to zapewne z tym, że dość dawno ten temat nie wybrzmiewał w rekolekcjach. Niewątpliwie owocem duchowym były zapewnienia wielu uczestników o pełniejszym przygotowywaniu się do sakramentu pojednania, jak i zwrócenie większej uwagi na wypełnienie jego pięciu warunków. Chwała Panu za dar tych rekolekcji.

Ewa