XXX rocznica narodzin dla Nieba

Dokładnie 30 lat temu zmarł Czcigodny Sługa Boży Ksiądz Franciszek Blachnicki. Wybitny kapłan, założyciel Ruchu Światło-Życie, żołnierz, harcerz. W całej Polsce i na świecie charyzmat Ruchu wychował i wciąż wychowuje tysiące osób do wolności i świętości. Trwa jego proces beatyfikacyjny.

Niech Bóg będzie uwielbiony w życiu i dziele ks. Franciszka Blachnickiego. Alleluja!

Warto również polubić stronę: https://www.facebook.com/ochody30rocznicysmierciksFranciszkaBlachnickiego/

27 lutego 2017|Aktualności|