III spotkanie Kręgu Diecezjalnego Domowego Kościoła

W sobotę 4 marca 2017 r. w Collegium Marianum odbyło się spotkanie par rejonowych oraz księży moderatorów rejonowych Domowego Kościoła.

Na zaproszenie pary diecezjalnej DK Grażyny i Stanisława Czepińskich w spotkaniu uczestniczyła para filialna Halina i Michał Knottowie.

W homilii wygłoszonej przez moderatora diecezjalnego DK ks. Zbigniewa Malca przypomnieliśmy sobie jeszcze raz postać czcigodnego sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego i piękne docenienie Jego zasług dla Narodu Polskiego przez Sejm RP,  który przyjął uchwałę upamiętniającą 30 rocznicę Jego śmierci. Zostaliśmy także zaproszeni do głębszej refleksji na temat naszej odpowiedzialności i służby w Ruchu.

Tematem naszego spotkania była „Nowa Ewangelizacja Parafii”. W konferencji, którą wygłosił moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie ks. Marcin Koperski zapoznaliśmy się ze Szkołą Nowej Ewangelizacji św. Jakuba Apostoła i zasadami ewangelizacji kościoła przemyskiego w duchu kerygmatycznym proponowanymi przez Radę ds. Nowej Ewangelizacji.

Możliwość spotkania się po raz kolejny wszystkich par rejonowych DK z terenu całej Archidiecezji Przemyskiej dała nie tylko okazję podzielenia się życiem rejonu, doświadczeniami czy trudnościami z parami diecezjalną i filialną ale pokazała, że uważne słuchanie każdego, radosne spojrzenia i miejscami wybuchy radości mówią o tym, że zbudowaliśmy Nową Wspólnotę!

 Ewa i Krzysztof Mazurowie

11 marca 2017|Domowy Kościół|