W dniu 11.03.2017 r. w parafii  pw. Chrystusa Króla w Sanoku odbył się Wielkopostny Dzień Wspólnoty Ruchu Ś-Ż rejonu Sanok, którego temat brzmiał „Miłosierni we wspólnocie”. Po zawiązaniu wspólnoty wysłuchaliśmy konferencji księdza Łukasza Piroga na temat prawdziwej wspólnoty chrześcijańskiej, w której były poruszane cechy ruchu eklezjalnego. Po konferencji udaliśmy się na spotkania w grupach, na których rozważaliśmy  Pismo Święte i dzieliliśmy się doświadczeniem Miłosierdzia Bożego w naszym życiu. Po spotkaniu w małych wspólnotach wysłuchaliśmy świadectwa jednego z braci, który dzielił się łaską wyzwolenia z nałogu alkoholizmu. Świadectwo napełniło nas nadzieją i wiarą w to, że  Jezus jeżeli tylko zwrócimy się do Niego z pokorą o pomoc zawsze umocni nas i da siły do walki z naszymi trudnościami, nałogami, zniewoleniami. Kulminacyjną częścią Dnia Wspólnoty była Eucharystia  poprzedzona Namiotem Spotkania. Eucharystię przeżywaliśmy łącznie ze wspólnotą parafialną. Dzień Wspólnoty zakończyliśmy Agapą – Ucztą Miłości na której wspólnie radowaliśmy się ze spotkania.

Anna Zajdel
Foto – Grzegorz Langenfeld