„Bądźcie tym, co śpiewacie” – pisał św. Augustyn.
Serdecznie zapraszamy animatorów muzycznych oraz wszystkich pragnących cieszyć się wspólnym muzykowaniem na cześć Pana na warsztaty muzyczne. Nasz apel kierujemy szczególnie do osób podejmujących posługę na rekolekcjach wakacyjnych. Chcemy przećwiczyć repertuar przewidziany na Dni Wspólnoty, a także popracować nad emisją głosu, doborem śpiewów, techniką gry, prowadzeniem śpiewu. Chcemy też spędzić ten czas w wyjątkowym miejscu, czasie i… w wyjątkowym gronie!!!
Warsztaty odbędą się w weekend 16-18 czerwca 2017r. w Opactwie w Jarosławiu. Przybądźmy, by cieszyć się razem darem muzyki…
Zgłoszenia: Biuro Collegium Marianum, ul. św. bpa Pelczara 4, 37-700 Przemyśl
tel: 16 676 09 66, w godzinach 8.00 – 16.00
Termin zgłoszeń: 13.06.2017r.
Całkowity koszt warsztatów to 115zł*. Zaliczkę w wys. 30 zł należy wpłacać na konto:
Bank Spółdzielczy Jarosław 58 9096 0004 2001 0042 7517 0001,
z dopiskiem: Ofiara na Warsztaty

Osoby niepełnoletnie pobierają oświadczenie dla Rodziców, drukują, dają Im do podpisu i przywożą ze sobą.

*Dla członków Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Przemyskiej koszt warsztatów to 105zł.