Spotkanie wspólnot Ruchu Światło-Życie z rejonu brzozowskiego rozpoczęło się 11 marca br. zawiązaniem wspólnoty w kościele parafialnym pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Brzozowie. Następnie odbyła się uroczysta msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. Ryszarda Krempowicza, moderatora Ruchu Światło-Życie w Przysietnicy. Homilię wygłosił ks. Paweł Storek, moderator Ruchu w Brzozowie. Po zakończonej Mszy Św. przeszliśmy do budynku parafialnego obok kościoła, gdzie brzozowska wspólnota przygotowała skromny poczęstunek. Po przywitaniu wszystkich uczestników rozpoczęły się spotkania w grupach. Hasłem przewodnim naszego dnia było „Wspólnota miejscem doświadczania miłosierdzia”.

Uczestnicy spotkań w grupach przedstawili swoje przemyślenia, prezentując je na kolorowych kartach, umieszczonych następnie w widocznym dla wszystkich miejscu. Przedstawiona została także prezentacja o św. bracie Albercie, który jest niezwykłym przykładem okazywania miłosierdzia innym.

Ostatnim, niezwykle ważnym punktem naszego programu, było świadectwo Artura, członka brzozowskiego kręgu DK, dogłębnie poruszające nasze serca i ukazujące działanie Bożego miłosierdzia. Z serca dziękujemy wszystkim, którzy przybyli na Rejonowy Dzień Wspólnoty do Brzozowa – członkom Domowego Kościoła i młodzieży, która jest dla nas ogromną radością. Dziękujemy również organizatorom za pełne serdeczności przyjęcie.

Anna Perhon