Chrystus Zmartwychwstał !!!

Niech radość i nadzieja płynące z pustego grobu przenikają nasze serca i rozpalają je wiarą, abyśmy doświadczywszy Jego miłości i mocy Jego zwycięstwa dzielili się ze sobą wzajemnie i z innymi tą radością, że On zmartwychwstał pokonując śmierć.
Niech doświadczenie tej radości stanie się udziałem nas wszystkich, przyniesie całkowitą ufność w nieskończone Boże Miłosierdzie, i uzdolni nas do głoszenia prawdy o Chrystusie Zmartwychwstałym.
Pięknego przeżywania Świąt Zmartwychwstania Pańskiego  z darem modlitwy życzą

    ks. Zbigniew Malec                           Grażyna i Stanisław Czepińscy
moderator diecezjalny DK                            para diecezjalna DK

14 kwietnia 2017|Domowy Kościół|