IV Krąg Diecezjalny Domowego Kościoła 2017

I jeżeli miałbym coś do przekazania i chciałbym coś przekazać w moim duchowym testamencie – to właśnie ten dar – charyzmat Światło – Życie. Zrozumienie, umiłowanie, wierność wobec tego charyzmatu…”

ks. F. Blachnicki

            29 kwietnia 2017 roku na Willi Ojców Jezuitów w Starej Wsi odbył się IV krąg diecezjalny Domowego Kościoła.  Rozpoczęliśmy wsłuchując się w Słowo Pana, skierowane do nas podczas „Namiotu Spotkania”.  W czasie Eucharystii moderator diecezjalny  Ruchu Światło – Życie ks. Marcin Koperski, ukazał zadanie stojące przed Ruchem wynikające z życia w świetle, które musi zaowocować wyjściem do ludzi w atmosferze pokoju.

            Rejon Brzozów ugościł nas pysznym obiadem i ciastkiem, które na pewno nie było z przysłowiową „dziurką”.  Następnie Diakonia Misyjna dzieliła się pracą na rzecz misji oraz zgłosiła zapotrzebowanie na pary, które podjęłyby się roli pośredniczenia  między nimi a rejonami.  I chociaż nie każdy z nas może wyjechać na misje, to przecież może coś zrobić dla misji tu u siebie.

            Ks. Krzysztof Mierzejewski poprowadził konferencję wraz z dyskusją na  temat „ 10 Wielkich Charyzmatów”  Ruchu Światło – Życie. Nas szczególnie zachwyciło spojrzenie na  charyzmat trzeci – ewangelii wyzwolenia. Ksiądz Krzysztof spójnie i w sposób prosty przypomniał piękno i bogactwo darów jakie złożył Duch Święty w naszym Ruchu. Podczas wspólnej dyskusji została ukazana konieczność przeżycia w całości formacji podstawowej, aby zrozumieć  znaczenie tej drogi.

Barbara i Witold Puzowie
Para Rejonowa DK Rymanów

Zdjęcia