Porekolekcyjny Dzień Wspólnoty rejonu Krosno

Ks. Moderator Ruchu Światło – Życie Rejonu Krosno wraz z Diakonią Jedności zaprasza wszystkich uczestników Ruchu oraz sympatyków na Porekolekcyjny Dzień Wspólnoty. Miejsce świętowania: Dom Sióstr Klawerianek w Krośnie w dniu 22.10.2017.

Program:

14:30  Zawiązanie wspólnoty

14:45  Konferencja i świadectwa

16:00  Spotkanie w grupach

17:15  Namiot spotkania

17:30  Przygotowanie liturgii

17:45  Eucharystia

18:45  Agapa

04 października 2017|Rejon Krosno|