ORAE dla rodzin i młodzieży

Diakonia Ewangelizacji zaprasza wszystkich, którzy mają w sobie pragnienie ewangelizacji, na kurs Oazy Rekolekcyjnej Animatorów Ewangelizacji.
ORAE odbędzie się w dniach 27.04 – 03.05.2018 w Rzepedzi. Przyjazd do godz. 17:00. W tym roku, poza młodzieżą, zapraszamy szczególnie małżeństwa.

Zapisy:
Domowy Kościół – Jacek Czech tel. 600 132 873
Młodzież : Biuro CM

Koszt rekolekcji – 200 zł

Zaliczka – 50 zł płatna do 2 tygodni od dnia zapisu

Wpłaty należy dokonywać na poniżej podane konto:

Diakonia Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Pprzemyskiej
ul. Bpa Pelczara 4
37-700 Przemyśl

92 1930 1318 2740 0727 1566 0001

Tytułem wpłaty należy podać imię, nazwisko, parafię, nazwę i miejsce rekolekcji.

Diakonia Ewangelizacji