Oaza Nowego Życia I st. dla Studentów i Dorosłych

Miejsce: Wrocanka k. Krosna (Archidiecezja Przemyska)

Czas: 03.08 – 19.08.2018 (III Turnus)

Prowadzący: Oazowa Wspólnota Życia Miłosiernego Chrystusa Sługi

Zgłoszenia: Biuro Collegium Marianum Centrum Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Przemyskiej w godzinach: 8.00-16.00 (pn.-pt.)*

tel.: 16 676 09 66, lub: 575291190, e-mail: przemysl@oaza.pl

Koszt:  850 zł.

* Przy zapisach należy podać dane uczestnika: imię, nazwisko, datę urodzenia, parafię i telefon kontaktowy. Po dokonaniu zapisu i otrzymaniu jego potwierdzenia w terminie do 2 tygodni należy dokonać wpłaty bezzwrotnej zaliczki  w kwocie 200 zł na konto:

Diakonia Ruchu Światło Życie Archidiecezji Przemyskiej

ul. Pelczara 4, 37 – 700 Przemyśl

Nr konta: 56 8642 1155 2015 1510 8199 0001


Tytułem wpłaty koniecznie należy podać:
IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA, NAZWĘ I MIEJSCE REKOLEKCJI ORAZ PARAFIĘ (np. Jan Nowak, ONŻ I st. t. 3 Wrocanka, parafia Sanok NSPJ)

20 kwietnia 2018|Diakonia Oaz Rekolekcyjnych|