Oaza rekolekcyjna dla dorosłych

Podczas zbliżających się wakacji, obok tradycyjnych już turnusów dla dzieci i młodzieży, Ruch Światło-Życie Archidiecezji Przemyskiej proponuje uczestnictwo w piętnastodniowych rekolekcjach wakacyjnych również studentom, młodzieży pracującej i dorosłym. Jest to szczególna grupa, której trudno odnaleźć się w programie rekolekcji skierowanym do licealistów czy rodzin. Nic zatem dziwnego, że zaproponowano odrębny turnus oraz miejsce, które na oazowej mapie Polski jest wyjątkowe. Rekolekcje będzie prowadziła Oazowa Wspólnota Życia Miłosiernego Chrystusa Sługi. Uczestników zapraszają do swojej siedziby we Wrocance, niewielkiej miejscowości niedaleko Miejsca Piastowego i Krosna. Rekolekcje przeznaczone są dla wszystkich zainteresowanych, nie tylko z Archidiecezji Przemyskiej.

informacje/szczegóły