W wyremontowanych pomieszczeniach Domu Rekolekcyjnego Domowego Kościoła w Heluszu, w niedzielę 3 marca br. odbył się trzeci w tym roku formacyjnym Krąg Diecezjalny. Był to czas owocnego spotkania małżeństw odpowiedzialnych za Domowy Kościół w poszczególnych rejonach archidiecezji przemyskiej. W spotkaniu, na zaproszenie gospodarzy, wzięła udział także para filialna DK, Iwona i Andrzej Bernachowie.

            Pary rejonowe w poczuciu odpowiedzialności za pełnioną posługę dzieliły się radościami i trudami swojej pracy, trwania w Ruchu oraz animowania życia Domowego Kościoła w poszczególnych rejonach. Do pogłębionej refleksji przygotowała wszystkich homilia, wygłoszona podczas Eucharystii przez ks. Zbigniewa Malca, moderatora DK. Ksiądz moderator w sposób szczególny skupił się na odpowiedzialności właśnie, łącząc ją z troską o kulturę słowa i rzetelność przekazywania informacji.

            Podczas dzielenia się życiem wybrzmiały zarówno troski, jak i radości. Mówiono o odczuwalnym braku wspólnotowej modlitwy, niechęci do udziału w rekolekcjach, starzeniu się kręgów i słabnącym zaangażowaniu. Zdecydowanie jednak przeważały dobre i bardzo dobre informacje: o inicjatywach skierowanych na zewnątrz, jak np. odwiedzanie i pomoc chorym, zorganizowanie zabawy sylwestrowej dla osób starszych i samotnych, udział w marszu Trzech Króli. Cieszono się wzrastającą jednością z oazami młodzieżowymi, powodzeniem akcji i działań organizowanych przez Ruch, każdym nowym kręgiem DK.

            Obecny na spotkaniu moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie ks. Marcin Koperski podzielił się radością intensywnego formacyjnego wzrostu kolejnych roczników kandydujących do animatorskiego krzyża w ramach oazy młodzieżowej. Jest to także radość Domowego Kościoła i to aż z dwóch powodów: po pierwsze wśród kandydatów na animatorów są dzieci małżeństw formujących się w DK, a po drugie, to z tych właśnie młodych ludzi powstaną w przyszłości – jeżeli Bóg zechce – nowe kręgi Domowego Kościoła.

            Rada Programowa OFW DK NAZARET- HELUSZ przedstawiła finansowe sprawozdanie, zamykające pierwszy etap remontu. O tym, co zostało już wykonane i w jaki sposób, każdy mógł się przekonać osobiście, zaglądając we wszystkie zakątki Domu Rekolekcyjnego, udostępnione przez ks. dyrektora Jacka Zarzycznego. Szczegółowa relacja zostanie opublikowana wraz ze zdjęciami na stronie internetowej Domu. Podczas spotkania skierowane zostały gorące wyrazy wdzięczności do wszystkich, którzy przyczynili się do ukończenia tego etapu prac. Odpowiedzialnych zobligowano do przekazania tych podziękowań w swoich rejonach.

            Na 14 maja br. zaplanowano w Heluszu spotkanie, podczas którego odbędą się wybory nowej pary diecezjalnej. Ostatni w bieżącym roku formacyjnym krąg diecezjalny odbędzie się 15 czerwca w Starej Wsi.

Monika Jasina
DDKS

Foto: Monika i Robert Jasinowie

Galeria