Niech ten święty czas Triduum Paschalnego, w którym świętujemy mękę, śmierć  i zmartwychwstanie Chrystusa będzie dla nas czasem odkrywania Bożej radości, płynącej z uczestnictwa w przejściu z tego, co śmiertelne i ludzkie do tego, co Boże i wieczne, by wraz z Chrystusem zmartwychwstała w nas nadzieja, która nie ma końca. Niech Jezus Zmartwychwstały napełnia nasze serca swoim pokojem i przez Swego Ducha niech nas uzdalnia do dzielenia się Nim z innymi, do dawania świadectwa, że On rzeczywiście zmartwychwstał oraz żyje w nas i pośród nas.

Z najlepszymi życzeniami i darem modlitwy

    Ks. Zbigniew Malec                                          Grażyna i Stanisław Czepińscy
moderator diecezjalny DK                                           para diecezjalna DK