Wspierać misje? To pytanie może się pojawiać teraz, w czasie Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego w całym Kościele i w naszym Ruchu. Diakonia misyjna na poziomie centralnym i różnych diecezji też o to prosi. Ale czy wspierać działania za granicą, skoro w Polsce też jest tyle inicjatyw, nawet oazowych? Dofinansowanie rekolekcji dla uboższych kolegów, działania diakonii miłosierdzia, lokalne inicjatywy na naszych parafiach.

– Wszyscy jesteśmy do tego powołani zgodnie z nakazem: „Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28, 19) Uważam, że każdy jest do tego zdolny: modląc się za misje, mówiąc o nich, wspierając materialnie misyjne. Niekoniecznie musi od razu jechać do Afryki, aby być misjonarzem miłości – odpowiada Iza, która w Afryce była już kilka razy. (…)

czytaj całość