W niedzielę 1 grudnia 2019 w Sanoku zorganizowano prezentację dzieł prowadzonych przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej w ramach kampanii „Polska pomaga”. Jest to akcja promocyjna, współorganizowana przez TVP i Caritas Polska, z odsłonami w kolejne niedziele Adwentu. Jak czytamy na stronie ekai.pl, tegoroczna kampania będzie się koncentrować na interwencjach pomocowych na rzecz konkretnych, najbardziej potrzebujących osób, prezentacji dzieł miłosierdzia w Polsce, oraz integracji społecznej i zachęcie do bardziej solidarnego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia. W tym roku kampanię wesprze również Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi.

Jako miejsce do pokazania w pierwszą niedzielę Adwentu na terenie Archidiecezji Przemyskiej wybrano nowy Dom Pomocy Społecznej „Światło Nadziei” funkcjonujący od 25 kwietnia
2018 r. Jest to dzieło miłosierdzia prowadzone przez Caritas, a w strukturach świeckich podległe władzom powiatu sanockiego.

Sanocki DPS mieści się przy ul. Królowej Jadwigi 12 w dzielnicy Olchowce, na wyniosłym wzgórzu nieopodal lasu, na skraju osiedla domów jednorodzinnych. Jest to piękna lokalizacja, odległa od centrum miasta, porównywalna jedynie ze szpitalami uzdrowiskowymi w podgórskich kurortach. Z okien budynku rozciąga się rozległy widok na cały Sanok i okalające go wzgórza.

Okolicznością, dla której w Ośrodku pojawił się ks. abp. Adam Szal było poświęcenie kaplicy znajdującej się na terenie obiektu. Uroczystość miała miejsce podczas Mszy św. o godzinie 11:00 przy udziale ok. 80 uczestników rekolekcji dla osób niesłyszących, właśnie zakończonych w domu Caritas w Rajskiem, którzy wypełnili kaplicę. Pozostałe osoby znalazły miejsce w korytarzu wejściowym, skąd ponad głowami zebranych widać było ołtarz i ambonkę.

Ks. abp Adam Szal nawiązał do rozpoczynającego się Adwentu, jako pięknego czasu oczekiwania, a w życiu ludzkim są różne okresy i cele oczekiwania, zależnie od wieku. Człowiek lęka się ciemności, tych zwykłych i tych duchowych. Ciemnością jest wszelkie zło, grzech, do którego czasem jesteśmy przywiązani. Trud wychodzenia z ciemności można porównać do wchodzenia na górę, do wysiłku, jaki trzeba włożyć, aby zobaczyć światło, którym ostatecznie jest Chrystus. Świętą górą jest Msza święta, spowiedź, rekolekcje, one są wysiłkiem pozostawienia czegoś lub kogoś. Nasze starania będą ocenione przez Boga jako Sędziego, który przyjdzie na pewno. Dla potrzeb osób niesłyszących słowa księdza arcybiskupa i czytania mszalne były tłumaczone na język migowy.

Na prośbę dyrektora DPS, Piotra Kobiałki, gościnnie wystąpiła Diakonia Muzyczna Domowego Kościoła rejonu Sanok w składzie ok. 12 osób, która między innymi grała i śpiewała podczas Mszy św., wykonując poniższe pieśni:

  • Niebiosa rosę spuśćcie nam z góry
  • Niech nas ogarnie łaska Panie Twa
  • Ofiaruję Tobie Panie mój
  • Kto spożywa moje Ciało
  • Wielbię Cię
  • Pokorna służebnico

Pod koniec Eucharystii, ksiądz arcybiskup wręczył książeczki do nabożeństwa trzem chłopcom z grupy rekolekcyjnej, którzy w maju 2020 roku przystąpią do I Komunii świętej.

W ramach promocji kultury ludowej i regionalnej, na zewnątrz budynku ustawiono stragany z wyrobami artystycznymi podopiecznych ośrodków terapeutycznych Caritasu i wyrobami kulinarnymi kół gospodyń wiejskich, do nieodpłatnego skosztowania. Można było się naocznie przekonać o talentach i pracowitości podopiecznych domów pomocy społecznej, dziennych domów opieki, warsztatów terapii zajęciowych, centrów integracji społecznej, które prowadzi Caritas Archidiecezji Przemyskiej samodzielnie lub we współpracy z władzami samorządowymi.

Przybyłe gospodynie w strojach ludowych i inne osoby obsługujące stoiska zostały zaproszone na oddzielną Mszę św. przez dyrektora diecezjalnej Caritas ks. Artura Jańca po zakończeniu mszy św. z udziałem abp. Szala, gdyż kaplica nie byłaby w stanie jednocześnie pomieścić wszystkich zebranych.

W poniedziałek 2 grudnia w Radiu Fara można było wysłuchać półgodzinnej relacji z wydarzenia, w czasie której dyrektor radia przeprowadził szereg wywiadów z uczestnikami sanockiego spotkania, w tym z członkami Diakonii Muzycznej, z duetem akordeonowym ze Szkoły Muzycznej w Dydni i z podopiecznymi Caritasu. Można oczekiwać, że wspomniana audycja będzie dostępna w archiwum Radia do odsłuchania.

Sanocki DPS otwiera swoje drzwi nie tylko dla seniorów wymagających opieki. Miejsce swoich cyklicznych spotkań znalazła tu np. Rejonowa Krucjata Wyzwolenia Człowieka (KWC), powołana przez czcigodnego Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, założyciela ruchu oazowego, jako dzieło pomocy osobom uzależnionym i narzędzie krzewienia trzeźwości. Osoby zainteresowane sprawami niesłyszących mogą znaleźć więcej informacji na stronie www.glusi.przemyska.pl

Na terenie Archidiecezji Przemyskiej w ramach projektu „Bezpieczna Przystań” powstały trzy domy pomocy dla seniorów – w Sanoku, Przemyślu i Łańcucie.

Oprac. Wojciech Winnik
Foto: Wojciech Winnik i Piotr Kobiałka

Galeria
Radio Fara – relacja