Weź do rąk Pismo Święte. Niech Cię prowadzi Duch Święty. Otwórz swoje serce. Kolejny materiał z Włoch, gdzie dzieje się co raz gorzej… Z kapłańskim błogosławieństwem, rozważania ks. Witolda Burdy.