W dzień Zwiastowania, wyjątkowy dla całej ludzkości, Kościół zaprasza do świętowania początków naszego zbawienia. Słowo Boże z dzisiaj, w rozważaniach ks. Witolda Burdy, jest zaproszeniem do spojrzenia na świat oczyma Boga. Jest także wezwaniem do dialogu, na wzór rozmowy Maryi z aniołem w Nazarecie: „Jakże mi się to stanie?”. Nie bój się pytać.