Spotkanie Diecezjalnej Diakonii Liturgicznej

W sobotę 23 maja 2009 roku w Domu Parafialnym w Rogóżnie koło Łańcuta, odbył się wiosenny dzień wspólnoty Diakonii Liturgicznej Archidiecezji Przemyskiej. Uczestniczyły w nim pary małżeńskie Domowego Kościoła odpowiedzialne za liturgię w rejonach.  Organizatorem była para odpowiedzialna za Diakonię Liturgiczną w diecezji, Grażyna i Stanisław Czepińscy z Grzęski. Spotkanie prowadził ks. Maciej Kandefer  Moderator Diecezjalny Diakonii Liturgicznej. Celem spotkania było nawiązanie bliższych więzi i współpracy pomiędzy poszczególnymi osobami powołanymi do pełnienia tej posługi, oraz dzielenie się doświadczeniami pracy w poszczególnych rejonach.
Nowym tematem do zgłębienia i bliższego poznania było znaczenie procesji odbywających się w czasie Mszy Świętej. Wypełniony był wspólną modlitwą, dzieleniem się Słowem Bożym, śpiewem, wymianą zdań pełnymi troski o piękno liturgii, ćwiczeniami praktycznymi i pracą w grupach.
 Pięknym przeżyciem był Namiot Spotkania ubogacony celebracją oddawania czci Księdze Ewangeliarza. Słowo Boże w czasie rozważania zostało uroczyście wniesione na ołtarz, potem stopniowo ustawiono obok Ewangeliarza płonące świece, okadzono Ewangeliarz, a na  koniec wszyscy złożyli ze czcią pocałunek Świętej Księdze i zostali nią pobłogosławieni. Szczytem spotkania  była wspólna, starannie przygotowana przez diakonię muzyczną i uczestników, Eucharystia po której było podsumowanie dnia i wspólne wnioski do pracy na następny rok.
Piękna, słoneczna, majowa pogoda na zewnątrz, udzielała się uczestnikom dnia wspólnoty i sprawiała, że panowała wśród nich ciepła i pełna radości Bożej atmosfera.  Oby Maryja, którą w szczególny sposób czcimy w miesiącu maju, wypraszała uczestnikom spotkania potrzebne łaski do pracy w rejonach, a piękno liturgii pomagało wszystkim głębiej w niej uczestniczyć.

Maria i Stanisław Zarzyczni