Seks jest boski – spotkanie z br. Ksawerym Knotzem w Krośnie

Młodzież i małżeństwa DK zapraszamy na spotkanie i konferencje br. Ksawerego Knotza pt. SEKS jest BOSKI.

Zapraszamy na spotkanie z br. Ksawerym Knotzem, który w swoich wystąpieniach porusza sprawy istotne w małżeństwie: „Ludzie zostali stworzeni do miłości i tej miłości pragną, często nie wiedząc, że w tych pragnieniach objawia się głos Pana Boga, który wzywa ich do piękniejszego życia, do zintegrowania ich doświadczeń seksualnych z taką miłością ewangeliczną, z miłością, która pochodzi od Pana Boga (…)”.
Przyjdź i posłuchaj sam, czym dla katolika, atym bardziej dla członka Ruchu Światło-Życie, jest miłość oraz małżeństwo.
Miejsce: Kościół Ojców Kapucynów – Krosno, sala O. Pio w domu katechetycznym.
Czas: 25 luty 2011 r., godz. 18.00.
 
Ks. Tomasz Brodowicz, Moderator Rejonu Krosno