Dzień skupienia Diakonii Liturgicznej

W Lipniku, w dniach 18-19 lutego b. r., odbyło się coroczne, tym razem dwudniowe, spotkanie osób odpowiedzialnych za Rejonowe Diakonie Liturgiczne działające w ramach Ruchu Światło-Życie na terenie naszej Archidiecezji.

W formacji uczestniczyło ponad 30 osób. Temat dnia skupienia nawiązywał do hasła roku. Pod kierunkiem ks. Macieja Kandefera oraz Grażyny i Stanisława Czepińskich małżonkowie próbowali „Słuchać Pana w liturgii”. Zdajemy sobie sprawę, że ten „głos” rozbrzmiewa przede wszystkim w Słowie Bożym, ale także w bogactwie znaków liturgicznych i we wskazaniach Kościoła zawartych w oficjalnych dokumentach i przepisach liturgicznych.

Obok trzech konferencji poruszających zagadnienia związane z bogactwem treści zawartych w tekstach  Modlitw Eucharystycznych, Symboliki ołtarza oraz różnorodności  naczyń liturgicznych, uczestnicy doskonalili  praktyczne umiejętności w zakresie posługi ministranta księgi oraz redakcji okolicznościowych wezwań modlitwy powszechnej. Owocem pracy w grupach, przeprowadzonej metodą „krótkich formuł wiary”, było opracowanie na podstawie tekstów Modlitw Eucharystycznych własnych „credo”.

Dużego ładunku przeżyć dostarczyły, jak wynika ze świadectw uczestników, przygotowane nabożeństwa: poranna „Celebracja Znaków Bożej Obecności” oraz popołudniowa „Celebracja znaków krzyża i ołtarza”. Codzienne Eucharystie ukazały nam w szczególny sposób dwa wymiary Mszy Świętej, którą powinniśmy zawsze przeżywać jako Ofiarę Pana i Ucztę Wspólnoty. Ten drugi wymiar ukazaliśmy stojąc w kręgu wokół ołtarza i przyjmując Jezusa pod postacią Jego Ciała  i Krwi.

Ważnym elementem Dnia Skupienia były także relacje z posługi w rejonach, z radości i problemów, z którymi spotykamy się wypełniając zlecone nam obowiązki. Ten czas nazwaliśmy wymownie „Godziną Odpowiedzialności”.

Twórczo wypełniając czas spotkania podjęliśmy także refleksję nad wydarzeniami, które czekają nas w przyszłości. Wśród nich szczególnie ważnym będą zapewne „Eucharystyczne Rekolekcje Ewangelizacyjne” zaplanowane na grudzień w jednej z parafii naszej Archidiecezji. Jesteśmy świadomi, że ta nowa forma ewangelizacji „przez liturgię” wymagać będzie szczególnie dobrego opracowania i omodlenia.

W imieniu uczestników dziękujemy Fundacji „Wzrastanie” za miłe przyjęcie w domu w Lipniku. W szczególny sposób jeszcze raz wyrażamy osobiście wdzięczność Panu Posłowi Janowi Buremu za przybycie do naszej wspólnoty i dar świadectwa. Cieszyliśmy się z muzycznej pomocy Dawida, który przez cały czas był z nami. Dziękujemy wszystkim, którzy przez swoją obecność budowali piękną atmosferę naszego kolejnego spotkania.      (DDL)

Świadectwo Marysi i Edwarda