ORAR I st. Sanok 10-14.11.2010

Chcieliśmy podzielić się  naszymi  przeżyciami z rekolekcji ORAR I st. które odbyły się w dniach 10-14.11.2010 r. w Sanoku. Rekolekcjie te pozwoliły nam uporządkować wiele informacji dotyczących Ruchu Światło-Życie oraz DK. Były to chwile, które ubogaciły zarówno nasze dusze jak i ciała.
Czas wypełniały codzienne prelekcje ks. K. MIERZEJEWSKIEGO oraz Eli i Jacka Stankiewiczów na temat szkoły modlitwy, wspólnoty DK i istoty Nowego Człowieka.
Dużym ubogaceniem dla nas były spotkania w grupach,wspólna modlitwa oraz analiza fragmentów Pisma Świętego. W sposób szczególny zwróciliśmy uwagę na modlitwę, jako źródło naszego osobistego spotkania z Panem Bogiem.
Zdaliśmy sobie sprawę, jak ważna jest modlitwa podczas namiotu spotkania, Eucharystii, modlitwy małżeńskiej czy Jutrzni.
Czas rekolekcji był czsem odkrywania na nowo prostych prawd, o których zapominamy na co dzień. Pomocą w ich odkrywaniu były dla nas piękne słowa homilii ks. Krzysztofa  Mierzejewskiego – Niech Słowa „Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu, On sam będzie Cię prowadził..” będą naszym drogowskazem w codziennym życiu.

Jolanta i Dariusz Pacanowscy, Sanok