OAZA MODLITWY DIAKONII LITURGICZNEJ – FILII KRAKOWSKIEJ

W dniach od 16-18 03 2012r., w Niechobrzu, odbyła się Oaza Modlitwy Diakoni Liturgicznej – filii krakowskiej, zorganizowana przez DDL diecezji rzeszowskiej. Między innymi uczestnikami tych rekolekcji były pary małżeńskie odpowiedzialne za Rejonowe Diakonie Liturgiczne Archidiecezji przemyskiej.

Swoją obecnością zaszczycili uczestników tych rekolekcji:  odpowiedzialny za Centralną Diakonię Liturgiczną  Ruchu Światło-Życie  Wojciech Kosmowski, ks. dr. Tomasz Bać – moderator CDL poprzedniej kadencji, ks. Dr. Paweł Synoś z Rzeszowskiego Seminarium Duchownego oraz Regina Przyłucka z Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła, całość przygotował ks. Krzysztof Kalamaszek – moderator DL diecezji rzeszowskiej. Główny omawiany temat to „Moja duchowość liturgiczna”. Po konferencjach wprowadzających, praca w grupach przebiegała według zasady ewangelicznej rewizji życia: Widzieć – Osądzić – Działać. Wskazano na fundamenty duchowości liturgicznej i wielką potrzebę troski o jej piękno. Prawda o Bogu, który nas kocha dociera do człowieka przez piękno liturgii. Bogu niech będą dzięki za ten święty czas przeżytych rekolekcji.

„Szczęść Boże”

tekst i zdjęcia: Maria i Władysław Niecko – DL rejon Brzozów