CHARYZMAT I JEDNOŚĆ – rekolekcje tematyczne DK w Woli Dalszej

Charyzmat i jedność w życiu Sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego i w naszej służbie, to temat rekolekcji formacyjnych, które odbyły się w dniach 9-11 listopada 2012 r. w Woli Dalszej. Rekolekcje prowadził ks. dr Adam Wodarczyk Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie i para diecezjalna DK naszej Archidiecezji Urszula i Stanisław Radłowie.W rekolekcjach uczestniczyło ok. 200 osób, członków kręgów DK z rejonów Łańcut I i Łańcut II, a także pary z sąsiednich rejonów.

W czasie rekolekcji ks. moderator w bardzo jasny i przekonywujący sposób, przybliżył i omówił 10 głównych charyzmatów Ruchu Światło-Życie, przedstawionych przez Założyciela Ruchu ks. Franciszka Blachnickiego.
Opublikowane przed 30 laty „Charyzmaty Ruchu Światło-Życie, nabierają szczególnego znaczenia w czasach współczesnych. Ich aktualność w dzisiejszym świecie i ich znaczenie dla całego Kościoła Powszechnego, świadczy o mądrości i proroctwie Sługi Bożego, ks. Franciszka Blachnickiego. W mniejszych grupach, a także w czasie dialogu małżeńskiego była możliwość wymiany poglądów między uczestnikami rekolekcji. Rekolekcyjne dni rozpoczynane były Namiotem Spotkania i modlitwą Jutrzni wszystkich uczestników.
Każdego dnia małżonkowie uczestniczyli w uroczystej Mszy Świętej koncelebrowanej przez ks. Moderatora wraz z kapłanami opiekującymi się kręgami rodzin DK w poszczególnych parafiach.
Rekolekcje były przygotowane wspólnym wysiłkiem małżeństw obu łańcuckich rejonów pod przewodnictwem par rejonowych, przy nieocenionym wsparciu moderatora rejonowego ks. Zbigniewa Malca. Rekolekcje mogły się odbyć dzięki gościnności i szczególnym zaangażowaniu kręgów rodzin z Woli Dalszej i dużej otwartości na nasz Ruch Proboszcza ks. Stanisława Toczka.

Halina i Ryszard Jurkowie
DKS Łańcut I

 

Zdjęcia z rekolekcji