Przyjdźcie do mnie wszyscy – narodzicie się na nowo

Hasło, które widniało na plakacie zapraszającym na rekolekcje ewangelizacyjne w Urzejowicach, intrygowało, zaciekawiało i spowodowało, że wiele osób w piątkowy wieczór przybyło do szkoły, by wziąć udział w rekolekcjach.   Wszyscy wchodzący do pięknie udekorowanej sali gimnastycznej zostali powitani radosnym śpiewem scholi  „ Oto jest dzień, który dał nam Pan”. Od pierwszej chwili , dzięki prowadzącym rekolekcje – księdzu Markowi ,  Danusi i Jankowi został wprowadzony ciepły klimat, który towarzyszył przez cały czas trwania rekolekcji – od piątku do późnego wieczora w niedzielę. Był to czas  wsłuchiwania  się w konferencje głoszone przez księdza  Marka, szkołę modlitwy, którą  prowadzili   Danusia i Janek,  pracy w grupach  gdzie dzieliliśmy się fragmentami Pisma Świętego, pod czujnym okiem animatorów. Centralnym punktem każdego dnia było uczestnictwo w  pięknie oprawionej Mszy Świętej. Był i jest to dla nas czas łaski od Pana.  Wchodzimy w okres  Adwentu z  otwartymi  i przepełnionymi miłością sercami – czekając na przyjście Pana.  Pragniemy prostować  ścieżki swojego,  nieraz bardzo pokręconego życia, nieść z ufnością swój krzyż – bo całe nasze życie wpisane jest w krzyż. Nie zmarnujmy tego, czego doświadczyliśmy w  tym  szczególnym, błogosławionym czasie. Dzielmy się i ewangelizujmy tych wszystkich, których Pan postawi na naszej drodze.