Spotkanie formacyjne LITURGIA – relacja i świadectwa.

W dniach 13-15 grudnia 2013 r. odbyło się kolejne spotkanie formacyjne, które tym razem skupiało się na duchu LITURGII. W spotkaniu uczestniczyło 65 uczestników oazy młodzieżowej, odbywającej kurs w ramach swojej formacji oraz 7 małżeństw, które są odpowiedzialne za liturgię w swoich rejonach. Rekolekcje poprowadził ksiądz Łukasz Piróg oraz para odpowiedzialna za Diecezjalną Diakonię Liturgii – ciocia Małgorzata i wujek Wojciech Pisaniakowie.

Pierwszego dnia, w temat kursu wprowadził nas ksiądz Krzysztof Mierzejewski, moderator Diecezjalnej Diakonii Formacji. Mówił o istocie liturgii, o tym, że jest dla nas darem od Boga, z którego korzystanie jest dla nas ogromnym uświęceniem. Kolejnego dnia wysłuchaliśmy kilku konferencji wygłoszonych przez prowadzących, odbyliśmy pracę w grupach oraz warsztaty; małżonkowie odnajdywali swoje miejsce w liturgii przygotowując komentarze, modlitwy wiernych oraz uczyli się podstawowych zasad służby liturgicznej, dziewczęta uczyły się służby ładu, a chłopcy zgłębiali się w szczegóły Mszy świętej odprawianej pod przewodnictwem biskupa. Później kilku kleryków związanych z Ruchem Światło-Życie odwiedziło nas, by opowiedzieć m.in. o historii Mszy trydenckiej. Wieczorem odwiedził nas ksiądz Piotr Stefański, który opowiadał o istocie muzyki w liturgii oraz o modlitwie brewiarzowej. Podczas sobotniej Eucharystii skupiliśmy się na wartości ciszy w przeżywaniu Mszy świętej; skupiając się przed rozpoczęciem celebracji uświadomiliśmy sobie jak ważne jest przygotowanie do przeżywania liturgii. Ksiądz Łukasz podczas sprawowania Najświętszej Ofiary zastosował wiele przerw na ciszę, ukazując nam w ten sposób bogactwo formularza liturgicznego, jego treści oraz pomógł nam też w ten sposób skupić się na treści Eucharystii.
Ksiądz prowadzący, para moderatorska oraz wszyscy animatorzy starali się abyśmy dostrzegli istotę liturgii oraz – co najważniejsze, żebyśmy sami zaczęli ukazywać to piękno innym, czując się odpowiedzialni za przepisy liturgiczne oraz za jej piękno w naszych parafiach.

Przemek

Alleluja.
W dniach  13-15 grudnia 2013r. przeżywałem rekolekcje w  Diecezjalnym Centrum Ruchu Światło- Życie w Collegium Marianum w Przemyślu na temat liturgii.  Podczas tych rekolekcji poznałem jak ważna  jest liturgia, posługa podczas niej  i śpiew podczas każdej Mszy Świętej. Pan Bóg, który jest obecny szczególnie w Eucharystii, ukazał mi jaką wielką Tajemnicę objawia na Mszy Świętej.  Liturgia jest modlitwą,  posługą i pomaga  innym jak  i mnie  przybliżyć się do Chrystusa..
Liturgia jest uwielbieniem Boga w Trójcy Świętej i jest bardzo ważną  w życiu każdego  człowieka. Bóg ukazuje się w Słowie Bożym szczególnie kiedy przygotujemy się w ciszy, duchowo.
Dzięki tym rekolekcjom zrozumiałem,  że istotą  najlepszego uczestnictwa w liturgii, a  szczególnie we Mszy Świętej jest  wyciszenie się i przygotowanie się do niej, tak abym mógł jak najpełniej spotkać się z Bogiem .

Krzysztof

Alleluja !
Kurs, w którym uczestniczyłam 13-15 grudnia stał się kolejnym krokiem mojej formacji. Przed liturgią w moim życiu nie pojawiały się żadne przeszkody formacji. Nie miałam problemów związanych z wiarą, ale po przeżyciu tych rekolekcji miałam szansę dostrzec to jaka jest moja postawa w liturgii, że tak często zdarza mi się ją zaniedbywać, że nie walczę o jej piękno. Bóg tak mnie prowadził, że po dotarciu na kurs wiedziałam, że dzięki temu, że Jemu oddaje całe moje życie jest ono pełne Jego działania.
W czasie trzydniowych rekolekcji moje życie nie zmieniło się znacząco. Jednak były tematy, które dotknęły mojego serca. Na konferencjach podkreślono milczenie, które jakże ważne jest w liturgii. Ja miałam szansę przypomnienia sobie o tym, że moja dusza potrzebuje właśnie tych chwil ciszy. W takich momentach jestem tą samą osobą, ale jednak inną. Takie sytuacje pozwalają na prawdziwy dialog z Panem Jezusem. Cisza pozwala mi także na walkę z tym wszystkim co mnie rozprasza. Ważnym pytaniem dla mnie było to, czy ja tak naprawdę przeżywam eucharystię. Jestem pewna, że nie uczestniczę w niej całą swoją mocą, ale tak jak Ksiądz powiedział walczę o to, aby była ona jak najpiękniejsza. Walka uświadamia mi, że zawsze muszę walczyć o Pana Jezusa, aby On dał mi możliwość zwycięstwa.
Kurs ten także przypomniał mi to, czego dowiedziałam się podczas VII kroku jakim jest liturgia. Rekolekcje te miały możliwość uświadomienia każdemu, że moja postawa może pomóc także innym, uczynić eucharystię pięknym spotkaniem z Panem Jezusem. Ufam, że kiedyś każdy z nas będzie miał okazję uczestnictwa całą swoją duszą w liturgii. Za ten czas trzydniowych rekolekcji, który staje się małym kroczkiem do mojej świętości, za każdą osobę i jej uśmiech Chwała Panu.

Monika

Zdjęcia z tego wydarzenia