Wielkopostny Dzień Wspólnoty rejonu Lesko – 14.03.2015 Czarna/Ustrzyk D.

Niedziela 15 marca 2015 r. była szczególną dla Ruchu Światło Życie Rejonu Lesko. Członkowie Ruchu przeżywali bowiem swój Wielkopostny Dzień Wspólnoty w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Czarnej k/Ustrzyk Dolnych. Spotkanie rozpoczęło się zawiązaniem wspólnoty w Domu Kultury. Wszystkich uczestników spotkania było około 110 osób. Była to młodzież i kręgi rodzin z Leska, Ustrzyk Dolnych, Baligrodu, Tarnawy, Rzepedzi i Czarnej. W spotkaniu uczestniczyli również ks. Janusz Łuc – Moderator Rejonowy Ruchu Światło Życie, ks. Jan Bróż – proboszcz parafii Czarna, ks. Adam Świsterski – katecheta z Czarnej i ks. Paweł Bar – Moderator Domowego Kościoła z Leska.
Para Rejonowa Bogusia i Andrzej Pałysowie zapoznali uczestników z tematem spotkania tj. „Kochać ubogich dzielić się z nimi sobą i tym co posiadamy”, który jest odpowiedzią na sugestie Ojca Świętego Franciszka, by wspólnotowo zastanowić się nad tym problemem. Po zawiązaniu wspólnoty, konferencję tematyczną wygłosił ks. Paweł Bar. Rozważanie swoje oparł na przypowieści o „Miłosiernym Samarytaninie”. Uczulił nas by pochopnie nie osądzać drugiego człowieka, nieść pomoc potrzebującym i nie traktować pomocy jako jałmużny, ale jako braterskie wsparcie.
Następnie w przerwie gospodarze ugościli nas kawą, herbatą i ciastkiem, by nie zabrakło nam sił do pracy w grupach, gdzie zastanawialiśmy się nad wymiarami ubóstwa w naszych środowiskach, niesieniem i przyjmowaniem pomocy.
W dalszej części spotkania prezentowały się Diakonia Wyzwolenia i Diakonia Życia. Po prezentacji wszyscy uczestnicy zebrali się przy grobie, zmarłego przed miesiącem, Proboszcza parafii Śp. ks. Andrzeja Majewskiego, gdzie Koronką do Miłosierdzia Bożego modlono się o pokój Jego Duszy.
Kolejnym punktem był Namiot Spotkania w parafialnej świątyni. W ciszy i przed Najświętszym Sakramentem rozważaliśmy przypowieść o „Winnym Krzewie”. Każdy nabierał sił do pracy nad sobą, by móc przynosić „obfity owoc”.
Szczytem spotkania była wspólnotowa Msza Święta, której przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. Janusz Łuc. Eucharystię pięknym śpiewie uświetniła schola parafialna.
Piękna, słoneczna i prawie wiosenna, pogoda, ciepło i życzliwość gospodarzy z Czarnej oraz śpiew i grającej na gitarze Kasi Wermińskiej z Leska sprawiły, że wszystkim uczestnikom Rejonowego Dnia Wspólnoty udzielił się taki samo radosny nastrój.

Stanisław Zarzyczny

Zdjęcia z tego wydarzenia