Dzień Wspólnoty rejonu Przeworsk – 14.06.2015 Urzejowice

„Dzielić się radością”
Kolejny rejonowy Dzień Wspólnoty pod tym właśnie hasłem przeżywaliśmy w Urzejowicach w parafii pw. Św. Mikołaja Biskupa. Czuliśmy jeszcze moc uwielbienia i dziękczynienia Panu Bogu za dar czterdziestolecia  kapłaństwa ks. Proboszcza i dnia imienin świętego patrona Antoniego. Ile radości jest w naszych sercach, ile wdzięczności dla Pana za wszystkie dzieła, które dzięki kapłanom dla nas czyni i czego w nas dokonuje.
Podczas Mszy Św. sprawowanej przez ks. proboszcza Antoniego Łyko, ks. Stanisława Babiarza, ks. moderatora Romana Kocaja, który uroczyście przyjął do Ruchu Światło – Życie nowy krąg pw. bł. ks. Jerzego Popiełuszki. W czasie homilii ks. Stanisław przypomniał czas pilotażu tego kręgu. Podkreślił jak ważną sprawą jest przyjęcie Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela i postawienie Go na pierwszym miejscu w życiu. Z Jezusem o wiele łatwiej rozwiązywać problemy i podejmować decyzje.
Czas pilotażu to czas poznawania zasad bycia w Domowym Kościele. To na nowo czas nauki modlitwy osobistej, rodzinnej, małżeńskiej, to nauka rozmawiania z współmałżonkiem, to nauka podejmowania na nowo pracy nad sobą.
W radosnej i gorącej atmosferze udaliśmy się do szkoły, gdzie kontynuowaliśmy nasze świętowanie. Po konferencji, pracy w grupach, przy kawie i herbatce dzieliliśmy się radością.
Pełni wdzięczności w sercach za miniony rok pracy dziękujemy Panu Bogu za dwa nowe, młode kręgi / parafia Urzejowice, parafia Chrystusa Króla w Przeworsku/, za dziesięć rodzin które odmłodziły nasz rejon. Pełni ufności w Bożą Miłość i Miłosierdzie wkraczają na drogę Domowego Kościoła. Dziękujmy Panu Bogu i módlmy się za tych małżonków, którzy do nas dołączyli. Utwierdzajmy  ich i pomagajmy im trwać w ich wyborze. Dziękujmy Panu Bogu i módlmy się za wszystkich naszych kapłanów, którzy nam towarzyszą na drodze naszej formacji. Jesteśmy pełni wdzięczności i obiecujemy modlitwę w intencji Ewy i Stasia Stączek, Grażynki i Stanisława Czepinskich, oraz pani dyrektor Zespołu Szkół w Urzejowicach Agacie Bróż, panu konserwatorowi Grzegorzowi i wszystkim którzy pomogli nam ten dzień wspólnoty zorganizować.

„…bo Pan moją mocą i pieśnią
On drogi mi wyznacza
wiedzie właściwą ścieżką
mój grzech na nowo mi wybacza…”

Chwała Panu
Stefania i Zbigniew