Rekolekcje dla kapłanów moderatorów w Krościenku nad Dunajcem 2015

Charyzmat Oazy rekolekcyjnej – taki temat stał się inspiracją do duchowych rozważań dla blisko stu księży z całej Polski, którzy wzięli udział w rekolekcjach dla kapłanów moderatorów Ruchu w Krościenku nad Dunajcem. Rekolekcje prowadziła diakonia Unii Kapłanów Chrystusa Sługi wraz z Centralną Diakonią Oaz Rekolekcyjnych.
Naszą Archidiecezję reprezentowała grupa 11 kapłanów oraz dwóch świeckich, którzy podjęli posługę liturgiczną. Ważnym momentem było włączenie do Unii Kapłanów Chrystusa Sługi ks. Romana Kocaja, moderatora Rejonu Przeworsk.