Kartki świąteczne

Alleluja!
8 grudnia 2015 r. w święto Niepokalanego Poczęcia NMP rozpoczyna się Rok Bożego Miłosierdzia. W świetle wiary łatwo dostrzeżemy, że żyjąc wśród ludzi mamy stałą możliwość spełniania czynów miłosierdzia.
Czyn miłosierdzia jest odpowiedzią człowieka na miłosierdzie okazane mu przez Boga. Jednym z takich czynów może być zakup kartki świątecznej:

Na rejonowych dniach wspólnoty Diecezjalna Diakonia Miłosierdzia będzie rozprowadzała kartki świąteczne z czego pieniądze będą przeznaczone na pomoc potrzebującym.