Adwentowy Dzień Wspólnoty w rejonie Radymno – Zapałów 05.12.2015

5 grudnia w Zapałowie członkowie Ruchu Światło-Życie rejonu Radymno spotkali się w czasie Adwentowego Dnia Wspólnoty, którego myślą przewodnią był temat „Moc Ducha Św. w liturgii”. W czasie konferencji ks. M.Wójcik moderator naszego rejonu ukazał nam przejawy działania Ducha Świętego podczas sprawowania Eucharystii, jak Swoją mocą buduje z nas wspólnotę Kościoła, jak nas jednoczy i obdarza Swymi darami.
Ks. Władysław proboszcz parafii w Zapałowie przewodniczył Mszy Św., podczas której przedstawił zebranym konkretne drogowskazy, według których powinien postępować każdy chrześcijanin. Otworzył nam nie tylko drzwi świątyni abyśmy mgli przeżyć owocnie ten dzień, ale również stworzył wspaniałą atmosferę, dzięki której wszyscy czuli się jak u siebie. Podczas Eucharystii złożone zostały deklaracje Duchowej Adopcji Dziecka Nienarodzonego.
AGAPE dała nam możliwość radosnego spotkania się we wspólnocie. Zaskoczeniem dla wszystkich była niespodziewana wizyta Znamienitego Gościa, który miał dla każdego niewielki podarunek. Podczas AGAPE rozprowadzane były także kartki świąteczne i makowniki przygotane przez Diakonie Misyjną i Miłosierdzia naszej Diecezji. Wszystkie inicjatywy Diakonii spotykały się z dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem.  Nasz rejon zebrał dużą ilość mleka w proszku dla dzieci z Kamerunu w odpowiedzi na apel Diakonii Misyjnej przedstawiony na jesiennym Dniu Wspólnoty.